Kuremaa järvepääste tööst

Kevadel sai Kuremaa Vabatahtlik Järvepääste ühing ametlikult Eesti Mere- ja Järvepääste ühingu liikmeks pärast aasta kestnud katseaega. Selle tulemusena on kohalikule ühingule avatud koolitustel osalemise võimalused ka Soome Merepäästekeskuses. Meil on au tunnistada, et Kuremaa on saanud märkimisväärselt Eesti kaardile. Uuri selleks lisainfot www.vomare.ee või www.kuremaa.eu/jarvepaaste.

Suvel keskendus meeskond ka noorte väljakoolitamisele, et oleks oodata ka nooremat pealekasvu. Käesoleval aastal on saanud Soomes I astme merepäästja tunnistuse ühingu liige Elis Õis. Teised kaks ühingu liiget on hetkel veel tunnistuse ootel ja läbimas oktoobrikuu alguses I astme koolituse II osa Soomes, kus ka tunnistused väljastatakse.

jp_karl

Kuremaa Vabatahtlik Järvepääste on 2013. aastal kuni oktoobri alguseni taganud esmaabi ja veeohutust Jõgevamaal ja teistel Eestimaa veekogudel. Selle tulemusena on meie meeskonna  töö olnud nähtav rohkem kui 9 000 inimesele, mille käigus on uppumisohust päästetud 2 inimest ja alajahtumisest maismaal 1 inimene. Lisaks sellele on veel  hulgaliselt abi antud väiksemate haavade ja terviseprobleeme korral ning neidki suuremalt jaolt Kuremaa supelrannas.

Viimasel kahel aastal on meie meeskond taganud rannavalveteenust Kuremaa avalikus supelrannas. Saame rahul olla oma töö tulemustega ja loodame ka Eestimaa supelrandade (kaasaarvatud Kuremaa supelranna) külastajate mõistvale suhtumisele avaliku supelranna hea tava järgimisel. Üheskoos tagame meeldivama puhkuse!

Selleks, et meie töö oleks efektiivsem, on oma toetuse andnud projektile „Rannavalve töökvaliteedi parendamine“ KOP – Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

Nimetatud programmist saime vahendeid, et ühingule soetada rannavalve tööks paat, viskeliin ja päästepoi. Nendest on tänaseks päevaks juba palju abi olnud. Kindlasti oleme esitamas veelgi hulgaliselt projekte.

Janar Hannolainen
Kuremaa Vabatahtliku Järvepääste esimees