Sadama eeskiri

 • võõrastes paatides ei viibita ilma omaniku loata;
 • paatide hoiustamiseks sillal saavutatakse nõusolek haldajaga;
 • paadi omanik tühjendab vihmaperioodil oma paati regulaarselt;
 • vihmavee tase paadis ei tohi ületab 5cm piiri, nii kahjustab paadis olev veest tingitud koormus tugevama tuulega silda ja selle konstruktsioone;
 • haldaja vajadus sekkuda paadiomaniku hooldamata (veest tühjendamata) paati toob kaasa ühekordsed hooldusarved paadiomanikule ja nende eiramine või edaspidiselt täitmata jätmine võib kaasa tuua paadikoha rendilepingu ühepoolse ülesütlemise;
 • telkimine, ööbimine või muul viisil ala kasutamine (kaasaarvatud veespordi tegevuse organiseerimine) lubatud AINULT haldaja nõusolekul pärast vastava teenuse tellimist ja selle eest tasumist (võta ühendust haldajaga!);
 • paatide veeskamiseks jäetakse loodusliku slipi ala ja sellele ligipääs vabaks;
 • parkimiseks kasutatakse sõidutee ääri võimalikult ruumisäästlikult (vaata ala kaarti, palun ÄRA PARGI eramaadele!);
 • haagised võib parkida ka garaaži ja kämpingu vahelisele teest kaugemale haljasalale;
 • garaaži esine jäta vabaks;
 • alal hoia puhtust, korda ja rahu;
 • sillal on kalastamine lubatud;
 • sillalt on ujuma minek lubatud, palun tõsta pärast ujumist redel välja;
 • sadamaaalal on videovalve;
 • Kuremaa Vabatahtlik Järvepääste ei vastuta mistahes kahju eest, mis võib tekkida sadamaalal sealhulgas varguste, vandalismi, tormi, õnnetuse ja/või tuleõnnetuse jms tagajärel.

e-mail: laenuta@kuremaa.eu telefon: +372 5916 1510