Projektid

2019:

Kogukondliku turvalisuse toetusvoor (2806,00 €)
Projekt: Kaameravalve Kuremaa avalikku randa

2018:

LEADER-projektitoetus (2717,86 €)
Projekt: Veetaimestiku piiramine Kuremaa järveäärsel puhkealal

Kogukondliku turvalisuse toetusvoor (2171,74 €)
Projekt: Kuivülikonnad aastaringseks tööks looduslikus veekogus

2017:

Kogukondliku turvalisuse toetusvoor (972,28 €)
Projekt: Järvepääste reageeriva meeskonna tööriided

Kohaliku omaalgatuse programm (2000,00 €)
Projekt: Kuremaa paadisadama paadisild pontoonidele
Kaasrahastus: Jõgeva Vallavalitsus 2000,00 €; Ettevõtted 1900,00 €

2016:

Päästeameti projektikonkurss (4610,00 €)
Projekt: Torma valla põhikoolide õpilaste ujumisoskuse ja veeohutuse koolitused

Kohaliku omaalgatuse programm (1999,96 €)
Projekt: Kuremaa paadisadama uue paadisilla ehitamine

2015:

Kohaliku omaalgatuse programm (804,86 €)
Projekt: Pinnaltpääste meeskonna teenuste arendamine

2013:

Kohaliku omaalgatuse programm (692,45 €)
Projekt: Rannavalve töökvaliteedi parendamine