Veesõiduki ja inventari laenutamise eeskiri

 • Dokumendi esitamine laenutuse soovi korral on kohustuslik.
 • Laenutamise eest tasutakse ettemaksena, puudujääv osa arveldatakse veesõiduki tagastamisel iseseisvalt.
 • Päästevestidega ujumine rangelt keelatud! (järgmine klient ei soovi märga ja haisvat päästevesti selga panna! Päästevestid on raskesti kuivatatavad). Veespordi harrastamise sooviks laenuta sportvest!
 • Päästevesti olemasolu on kohustuslik!
 • Veesõidukite korrasolu üle vastutab laenutamise hetkest klient ja kahju tekitamise korral korvab selle (vajadusel kutsu haldaja kahju hindama).
 • Pärast veesõiduki kasutamist on haldajal õigus kolme ööpäeva jooksul esitada pretensioonid tekkinud vigastuste või puuduste kohta, millest klient ei ole teavitanud.
 • Järvele kaasa võetavate suupistete/ jookide pakendid toob klient tagasi maale, prügikasti! Ka suitsukoni on praht!
 • Järvel olevate poide ja võõraste kalapüügivahendite kiskumine on keelatud!
 • Veesõidukeid kasutatakse otstarbekohaselt!
 • Aerulaua mootorpaadiga vedamine on keelatud!

Inventari laenutamise eeskiri:

 • Dokumendi esitamine laenutuse soovi korral on kohustuslik.
 • Laenutamise eest tasutakse ettemaksena, puudujääv osa arveldatakse inventari tagastamisel iseseisvalt.
 • Laenutatavasse inventari suhtutakse heaperemehelikult.
 • Inventari purunemisel hüvitatakse selle maksumus (vajadusel kutsu haldaja kahju hindama).
 • Pärast inventari kasutamist on haldajal õigus kolme ööpäeva jooksul esitada pretensioonid tekkinud vigastuste või puuduste kohta, millest klient ei ole teavitanud.
 • Invenentari purunemisel laenutamise ajal korvatakse selle väärtus vastavalt ettenähtud hinnakirjale.
 • Palun tagasta inventar puhtana!

Info telefonil 5916 1510

Dokumendi koopia tee telefoni kaameraga ja edasta enne laenutamist laenuta@kuremaa.eu