Juhtimine

Juhatus:

Kuremaa Vabatahtliku Järvepääste juhatus on kahe liikmeline. Juhatus valitakse viieks aastaks.

Janar Hannolainen
e-post: janar@kuremaa.eu
telefon: +372 517 0314

Kuidas liikmeks saada?

Selleks täida vabas vormis avaldus ja saada see meile digitaalselt allkirjastatult e-postile.[endsection]

Vabaühenduste eetikakoodeks:

Kuremaa Vabatahtlik Järvepääste on oma tegevuses läbipaistev ja avatud organisatsioon, mis järgib vabaühenduste eetikakoodeksi: http://www.ngo.ee/eetikakoodeks

Majandusaasta aruanded:

2022 majandusaasta
2021 majandusaasta
2020 majandusaasta
2019 majandusaasta
2018 majandusaasta
2017 majandusaasta
2016 majandusaasta
2015 majandusaasta
2014 majandusaasta
2013 majandusaasta
2012 majandusaasta