Juhtimine

Juhatus

Kuremaa Vabatahtliku Järvepääste juhatus on kahe liikmeline.
Juhatus valitakse viieks aastaks, valitud juhatuse volitused on kehtivad kuni 09.11.2021

Janar Hannolainen
e-post: janar@kuremaa.eu
telefon: +372 517 0314

Kuidas liikmeks saada?

Selleks täida vabas vormis avaldus ja saada see meile digitaalselt allkirjastatult e-postile.

Vabaühenduste eetikakoodeks

Kuremaa Vabatahtlik Järvepääste on oma tegevuses läbipaistev ja avatud organisatsioon, mis järgib vabaühenduste eetikakoodeksi: http://www.ngo.ee/eetikakoodeks