Kuremaal noorte töö- ja terviselaager saatis korda nii mõnedki kogukonna heateod

Kuuepäevane töö- ja tervise laager, kus osales ligi 15 noort vanustes 13-18 eluaastat, leidis aset esmakordselt 7. juuli – 12. juuli 2013 Kuremaal. Nende päevadega said noored teha nii tööd kui ka lõbutseda.

Üks päev noortele laagrilistele oli sisustatud loenguga, kust said aimu ka vetelpääste töödest-tegemistest ning reeglitest. Lisaks loengule toimus hiljem võistlus läbitud teemadel. Välja selgitati laagri parimad päästjad.

Noored väljast poolt Kuremaad õppisid küla tundma läbi fotojahi ning põnevust tekitava ööorienteerumisega.laager13

Kaks-kolm päeva tehti Kuremaal heakorratöid, mida saavad kõik Kuremaa elanikud ning külastajad ka ise üle vaadata. Kõige suurem ettevõtmine neist oli küla allika ning paadisadama korrastamine, kus lõigati maha pilliroog ning laoti allikale uus ning kena maakividest terrassiline põhi. Tublid laagrilapsed said hakkama veel ka Kuremaa supelranna ujumisakvatooriumi puhastusega, kust riisuti veepõhjast välja vetikad ning muu ujumist häiriv. Kuremaa Avatud Noortekeskuski sai oma ümbruse väljanägemise viisakama, tänu  noortele, kes rehitsesid kevadised oksa ning lehesodi kokku, mida polnud jõutud veel juuli kuuks teha.

Preemiaks noortele oli paintball, mida tehti seal samas Kuremaa metsade vahel – Tammemetsas. 11.07 käidi ka Vudilat külastamas, mida mõned noored olid küll juba külastanud, kuid sellegi poolest meeldis väljasõit nii vanematele külastajatele kui ka uutele.

Laagrijuhatajaks ning korraldajaks oli kuremaalane Janar Hannolainen, kelle eestvedamisel sujus laager mõnusalt ning vahejuhtumiteta. Janar loodab samalaadset laagrit korraldada ka järgmisel aastal, kuhu ootab osalema juba rohkemaid osavõtjaid. Rahalist toetust laagri korraldamiseks sai Janar ESF-ist ehk Euroopa Sotsiaalfondist läbi Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse. „Loodetavasti saame rahastust ka järgmiseks aastaks, kuna noored küsisd juba enne laagrist lahkumist, kas ikka toimub 2014.aasta laager,“ sõnas Kuremaa ESF töö- ja tervise laagri korraldaja Janar Hannolainen.