2018. aasta sadama hinnakiri

Alates tänasest on kättesaadav 2018. aastaks sadamas aluste hoidmise hinnakiri.

Hinnakirjaga saad tutvuda “TEENUSED” alalingilt. Lisainformatsioon ja arvete tellimine: info@kuremaa.eu