MTÜ Õieke

MTÜ Õieke on mittetulundusühing, mille eesmärkideks on:

  • noortelaagrite korraldamine ja juhtimine,
  • puhkemajanduse korraldamine,
  • saunatraditsioonide ja looduslähedaste tegevuste propageerimine,
  • turismiprojektide ja kohaliku kultuuri- ja spordielu arendamine,
  • matkade korraldamine ja läbiviimine,
  • laenutuse, müügi- ja toitlustamise organiseerimine,
  • iluteenuste ja –toodete pakkumine.

Ühingu juhatusse kuuluvad Elis Hannolainen juhatuse esinaine ja Janar Hannolainen juhatuse liige.