Eestis on palju korteriühistuid, kus puuduvad piisavad teadmised ja oskused ühistuliikmetel korterelamu korrashoiuks. Kinnisvara korrashoid on kinnisvara eluea jooksul elluviidavate tehniliste ja administratiivsete tegevuste kogum selleks, et kas säilitada ja/või taastada selline olukord, kus korrashoitav vara vastaks nõutava otstarbe täitmiseks esitatavatele tingimustele. Iga kinnisvara korrashoiuga tegeleval asjatundjal on oma tegevuseedukuse tagamiseks vaja selgitada korrashoiu olemust esmajärjekorras nii omanikele kui kinnisvarakasutajatele, aga paraku ka paljudele teistele isikutele, kellel sageli puudub või on erinev arusaamine korrashoiust ning selle vajadusest.

Meil on pikaajaline korteriühistu juhtimise ja kinnisvara haldamise kogemus, mis loob piisavad teadmised ühistute toimimisest ja tasakaalukatest suhetest korteriomanikega. Meie ei võrdle korteriomandit kui eramaja olemust keset põldu vaid soovime majandada korteriühistuid kaasomandi mõtteliste osade terviklahendusena, lähtudes korteriomandi- ja korteriühistu seadusest.

Meilt saab haldusteenusena:

 • Põhikirja koostamine ja muutmine.
 • Korteriomanike ja/või elanike registri koostamine ja pidamine.
 • Üldkoosolekute ettevalmistamine, korraldamine ja juhtimine.
 • Nõustamine haldusküsimustes.
 • Korteriomanikele vajaliku info edastamine ja jooksvate küsimuste lahendamine.
 • Kirjavahetuse pidamine: kirjade, avaldustele vastuste, teadete koostamine jms.
 • Raamatupidamisteenus. Korteriomanikel juurdepääs www.korto.ee keskkonnale.
 • Lepingute koostamine.
 • Võlglastega seotud kohtuväline töö (maksete laekumiste jälgimine, võlgnevustest teatamine, maksegraafikute koostamine ja nende täitmise jälgimine).
 • Võlgnevuse tekkimisel dokumentide ettevalmistamine ja materjalide edastamine kohtule.
 • Arhiivi koostamine ja pidamine.
 • Hoone tehniliste andmete ja dokumentide kogumine.
 • Puuduolevate dokumentide taastamine ja uue tehnilise dokumentatsiooni valmistamine ja kogumine.
 • Vastavalt korteriomanike üldkoosoleku otsusele remonditööde teostamiseks hinnapäringute tegemine ja remonditööde korraldamine.
 • Aruannete koostamine, prognoositava majanduskava koostamine.
 • Korterelamu finantsprojektide koostamine, elamu remondikava koostamine.
 • Korraline haldusülevaatus
 • Fikseeritud näitude võtmine ja edastamine kommunaalteenuste pakkujatele.
 • Kuluanalüüs – elamu üldarvestite näitude analüüs, tuvastamaks lekkeid või kuritarvitusi.
 • Avariiolukorra lahendamine.
 • Tehnohoolduse korraldamine.
 • Heakorra korraldamine.

Kui leidsid, et meie pakutav teenus vastab teie korteriühistu vajadustele, siis võta meiega ühendust ja komplekteerime teile sobiliku haldusteenuse lahenduse.

Lisaks omame pädevust A, B ja C kategooria küttegaasipaigaldise kasutamise järelevaatajana. Vajadusel teostame A, B ja C kategooria küttegaasipaigaldise ja -seadme remontimist, hooldamist, paigaldamist ja demonteerimist või A, B ja C kategooria terasest ja A, B kategooria vasest küttegaasipaigaldise ehitamist.

Janar Hannolainen
Kinnisvarahaldur, tase 4